Formandens forord: Stærkere fokus på partnerskaber
Året i hovedtræk: Fortsat høj aktivitet og værdistigninger
Årsregnskab: Overskud på 482 mio. kr.
Nyheder fra 2018
Tema: Internationale partnerskaber styrker væksten
De fik lån til vækst i 2018
Hovedtal 5-års-oversigt